Breaking live news

Breaking Live News

L-istejjer tal-aħbarijiet ħajjin li qed jinkisru bħalissa.

Ir-Russja Akkużata b'KRIMINALI tal-Gwerra u EŻEKUZZJONI Ċivili

Live
delitti tal-gwerra tar-Russja
Garanzija ta' verifika tal-fatti

BUCHA, l-Ukrajna — Wara li t-truppi Russi ħarġu mill-belt ta’ Bucha, ħarġu immaġini li juru t-toroq mimlijin b’katavri.

L-awtoritajiet Ukreni jsostnu li xi nies ċivili kellhom idejhom marbuta wara daharhom u ġew sparati fuq wara ta’ rashom. Truppi Ukraini rrappurtaw ukoll li wħud mill-katavri wrew sinjali ta’ tortura.

Is-Sindku ta’ Bucha qal li aktar minn 300 persuna ċivili nqatlu mingħajr provokazzjoni. Reuters irrapportat li nstab qabar tal-massa fil-grawnd ta’ knisja fil-qrib.

Ir-Russja ċaħdet li t-truppi tagħha qatlu nies ċivili u qalet li r-ritratti maħruġa mill-gvern Ukren kienu qed jipprovokaw is-sitwazzjoni.

Hekk kif il-katavri tas-suldati Russi lura d-dar, ħafna Russi esprimew ir-rabja tagħhom li ġew akkużati b’delitti tal-gwerra. Il-BBC irrapporta li wieħed Russu intervistat qal, "Ma nemminx dawn il-prodotti foloz... qatt mhu se nemmenhom."

Il-komunità internazzjonali sejħet għal investigazzjonijiet dwar delitti tal-gwerra Russi.

L-evidenza qed tikber:

Dan l-artiklu live qed jikkonkludi. Ara hawn taħt għas-sejbiet kritiċi tal-investigazzjoni...

Avvenimenti Ewlenin:

15 ta' Awwissu 2022 | 12:00 am UTC — In-Nazzjonijiet Uniti ppubblikat in-numru ta’ vittmi ċivili rrappurtati fl-Ukrajna mill-bidu tal-gwerra. In-numri rrappurtati kienu 5,514 maqtula u 7,698 midruba.

04 ta' Awwissu 2022 | 10:00 pm UTC — Amnesty International saħqet lill-forzi Ukraini talli pperikolaw liċ-ċittadini tagħha billi joperaw sistemi militari f’żoni residenzjali. Ir-rapport qal, "tattiċi bħal dawn jiksru l-liġi umanitarja internazzjonali" billi jibdlu ċ-ċivili f'miri militari. Madankollu, innutaw li ma jiġġustifikax l-attakki tar-Russja.

08 ta' Ġunju 2022 | 3:55 am UTC — L-Ukrajna nediet il-“Ktieb tal-Executioners” biex tiddokumenta delitti tal-gwerra mwettqa minn suldati Russi. Il-President Volodymyr Zelensky ħabbar il-ktieb biex it-truppi Russi jinżammu responsabbli u biex issir ġustizzja għall-vittmi Ukraini tal-invażjoni. Barra minn hekk, il-ktieb se jintuża biex jikkataloga evidenza ta 'delitti tal-gwerra.

31 ta' Mejju 2022 | 4:51 pm UTC — Qorti tal-Ukrajna tqabbad żewġ suldati Russi maqbuda għal 11-il sena u nofs għal delitti tal-gwerra relatati mal-bukkjar ta’ belt fil-Lvant tal-Ukrajna.

17 ta' Mejju 2022 | 12:14 pm UTC — L-awtoritajiet Ukrajni jidentifikaw suldat żagħżugħ Russu ta’ 21 sena li allegatament stupra tfajla ma’ tlieta oħra wara li sakkret lill-familja tagħha f’kantina.

06 ta' Mejju 2022 | 11:43 am UTC — Amnesty International tidħol b’rapport li jiddokumenta diversi delitti tal-gwerra mwettqa mis-suldati ta’ Putin. Każ wieħed iddettalja raġel maqtul fil-kċina tiegħu minn suldati Russi hekk kif martu u wliedu ħbew fil-kantina.

29 ta' April 2022 | 10:07 am UTC — Is-Segretarju tal-Affarijiet Barranin tar-Renju Unit Liz Truss tħabbar li r-Renju Unit bagħat esperti dwar delitti tal-gwerra fl-Ukrajna biex jgħinu fl-investigazzjonijiet.

28 ta' April 2022 | 3:19 pm UTC — L-Ukrajna ħarġet stampi ta’ għaxar suldati Russi mfittxija għal delitti tal-gwerra f’Bucha. Il-gvern tal-Ukrajna ddeskriviehom bħala l-“għaxra jistmellu.” Allegatament huma parti mill-64 brigata onorata minn Vladimir Putin.

22 ta' April 2022 | 1:30 pm UTC — Skont uffiċjali Ukreni, immaġini bis-satellita ta’ żona qrib Mariupol jidhru li juru aktar oqbra tal-massa. Il-kunsill tal-belt ta’ Mariupol jistma li l-oqbra jistgħu jaħbu sa 9,000 korp ċivili. Madankollu, l-immaġini bis-satellita ma ġewx verifikati bħala oqbra ċivili.

18 ta' April 2022 | 1:20 am UTC — Iżrael ikkundanna l-azzjonijiet tar-Russja, billi rrefera għalihom bħala “delitti tal-gwerra.” Ir-Russja wieġbet billi qalet li "kien tentattiv fqir biex tisfrutta s-sitwazzjoni fl-Ukrajna biex tiddivja l-attenzjoni internazzjonali" mill-kunflitt Iżraeljan-Palestinjan u sejħet lill-ambaxxatur Iżraeljan għar-Russja biex tiċċara l-pożizzjonijiet Iżraeljani.

13 ta' April 2022 | 7:00 pm UTC — L-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) ħareġ rapport preliminari li jissuġġerixxi li r-Russja wettqet delitti tal-gwerra fl-Ukrajna. Ir-rapport iddikjara li "Mhux konċepibbli li tant nies ċivili kienu jinqatlu" kieku r-Russja rrispettat id-drittijiet tal-bniedem.

11 ta' April 2022 | 4:00 pm UTC — Franza tibgħat esperti forensiċi l-Ukrajna biex tiġbor evidenza ta’ allegati delitti tal-gwerra Russi. It-tim speċjali ta’ uffiċjali tal-pulizija Franċiża jinkludi żewġ tobba forensiċi.

08 ta' April 2022 | 7:30 am UTC — Ir-Russja ġiet akkużata b’aktar delitti tal-gwerra wara li missila laqtet stazzjon tal-ferrovija tal-Ukrajna fi Kramatorsk, fejn mietu mill-inqas 50 persuna. L-istazzjon kien post ewlieni għall-evakwazzjoni tan-nisa u t-tfal. Ir-Russja tiċħad kategorikament li fil-mira tagħha ċ-ċivili.

04 ta' April 2022 | 3:49 pm UTC — L-Ukrajna tibda investigazzjoni dwar reati tal-gwerra dwar l-eżekuzzjoni ta’ ċivili. L-awtoritajiet tal-Ukrajna qalu li nstabu l-katavri ta’ 410 persuna ċivili madwar Kyiv. Ir-Russja tgħid li r-ritratti u l-vidjows huma "prestazzjoni fi stadji."

03 ta' April 2022 | 6:00 am UTC — Human Rights Watch irrapporta dwar "delitti tal-gwerra apparenti f'żoni kkontrollati mir-Russja", li ffukaw fuq il-belt ta 'Bucha. Ir-rapport qal li s-suldati Russi kienu eżekutaw ċivili Ukraini.

02 ta' April 2022 | 7:08 am UTC — It-truppi Russi jirtiraw minn żoni madwar Kyiv hekk kif il-forzi Ukraini jiddikjaraw "ħelsien". Il-President Zelensky isostni li r-Russi huma djar ta’ nsib tal-booby hekk kif jitilqu.

Fatti ewlenin:

 • It-truppi Russi qed jiġbdu lura mir-reġjun ta’ Kyiv biex jiffokaw fuq operazzjonijiet fil-Lvant u fin-Nofsinhar tal-Ukrajna.
 • L-immaġini wrew toroq mifruxa b’tankijiet Russi maħruqa u iġsma mejta.
 • Sky News allegatament ivverifikat żewġ filmati li juru kadavri fit-toroq ta’ Bucha.
 • Min-naħa l-oħra, iċċirkolaw filmati ta’ suldati Ukraini li jabbużaw minn priġunieri tal-gwerra Russi, li jissuġġerixxu ksur tal-Konvenzjoni ta’ Ġinevra.
 • Ir-Russja tiċħad id-delitti kollha tal-gwerra, u qalet li ġellieda nazzjonalisti Ukraini qed joqtlu nies ċivili. Ir-Russja ssostni wkoll li ħafna ritratti u vidjows li qed jiċċirkolaw huma foloz u jużaw atturi.
 • Vladimir Putin ta unuri lill-brigata tal-armata preżenti f’Bucha għal “erojiżmu tal-massa u qlubija, sod u fortezza.” Madankollu, l-Ukrajna ttikkettjat lill-istess brigata bħala "kriminali tal-gwerra."
 • Minn Awwissu, ġew irrappurtati 13,212 vittmi ċivili fl-Ukrajna: 5,514 maqtula u 7,698 midruba. Miċ-ċivili maqtula, kien hemm 1,451 mara u 356 tifel u tifla, skont in-Nazzjonijiet Uniti.

Sejbiet kritiċi

Amnesty International tirrapporta li wara investigazzjoni estensiva, sabu evidenza li l-forzi Russi użaw ripetutament munizzjon tat-tip cluster u mini li jistgħu jinfirxu biex jattakkaw il-belt Ukrena ta’ Kharkiv.

Ir-Russja mhijiex parti mill-Konvenzjoni dwar il-Munizzjonijiet tat-Tgħif, iżda kwalunkwe attakk indiskriminat li jweġġa’ jew joqtol persuni ċivili huwa kklassifikat bħala delitt tal-gwerra. Munizzjoni tat-tip cluster hija arma splussiva li tferrex bombi splussivi iżgħar fuq żona kbira, u b'mod indiskriminat toqtol suldati u ċivili. Munizzjonijiet tat-cluster oħra jistgħu jferrxu mini tal-art fuq żona wiesgħa, u joħolqu riskju għaċ-ċivili ħafna wara l-kunflitt.

Min-naħa l-oħra, Amnesty sabet li l-forzi Ukreni kisru l-liġi umanitarja billi pożizzjonaw artillerija ħdejn bini ċivili, li ġibdu n-nar Russu. Madankollu, Amnesty nnotat li dan “bl-ebda mod ma jiġġustifika t-tqaxxir bla waqfien u bla diskriminazzjoni tal-belt mill-forzi Russi.”

Investigazzjonijiet ulterjuri żvelaw aktar vjolazzjonijiet mill-forzi Ukraini. Rapport maħruġ fl-4 ta’ Awwissu 2022 qal li l-Ukrajna kienet qed tħaddem armi f’żoni residenzjali li biddlu ċ-ċivili f’miri militari. Ir-rapport qajjem xi rabja hekk kif il-kap tal-fergħa tal-Ukrajna ta’ Amnesty International, Oksana Pokalchuk, ħalla l-organizzazzjoni u qalet li r-rapport intuża bħala “propaganda Russa.”

Avukat tad-drittijiet tal-bniedem inkarigat mill-ġbir tal-evidenza fl-Ukrajna jsostni li t-truppi Russi għandhom "permess taċitu" biex jistupru nies ċivili bħala arma. Qalu li t-truppi ma jingħadx b’mod espliċitu biex jistupru nisa u bniet, iżda m’hemm l-ebda azzjoni dixxiplinarja jekk jagħmlu dan. Ħafna nisa qasmu xhieda li ġew attakkati sesswalment minn suldati Russi.

Il-Kap tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) isostni li issa qed tiżdied l-evidenza li r-Russja wettqet delitti tal-gwerra fl-Ukrajna. Uffiċjali tan-NU tad-Drittijiet tal-Bniedem iddokumentaw il-qtil illegali ta' madwar 50 ċivili, xi wħud permezz ta' eżekuzzjoni sommarja, waqt il-missjoni tagħhom f'Bucha fid-9 ta' April, 2022.

In-Nazzjonijiet Uniti ppubblikat l-aġġornament tagħha dwar id-diżgrazzji ċivili fil-15 ta' Awwissu 2022. Mill-24 ta' Frar 2022, in-numri li ġejjin ġew irrappurtati fl-Ukraina:

 • 5,514 ċivili maqtula.
 • 7,698 ċivili midruba.
 • 1,451 mara maqtula.
 • 356 tifel u tifla maqtula.
 • 1,149 mara midruba.
 • 595 tifel u tifla midruba.

X'jiġri wara?

Kollox tajjeb u tajjeb li tgħid li saru delitti tal-gwerra, imma xi ħadd se jara l-ġustizzja?

Huwa improbabbli ħafna li qatt naraw lil Putin jew lill-ġenerali tiegħu jitħallew proċessati għal delitti tal-gwerra. Dawn ir-reati normalment jiġu mħarrka mill-Qorti Kriminali Internazzjonali (ICC); madankollu, ir-Russja mhix firmatarja u ma tirrikonoxxix il-qorti. Għalhekk, jekk l-ICC ħarġet mandat ta’ arrest għal Putin, ma jimpurtax għax ir-Russja qatt ma tħalli lill-ebda uffiċjali tal-ICC jidħlu fil-pajjiż.

Fil-fatt, l-Istati Uniti ma tirrikonoxxix il-ġurisdizzjoni tal-ICC. Pereżempju, matul il-presidenza Trump, l-ICC fetħet investigazzjoni dwar delitti tal-gwerra allegatament imwettqa minn persunal Amerikan fl-Afganistan. L-Istati Uniti wieġbet billi imponiet sanzjonijiet u rrifjutat il-viżi għall-uffiċjali tal-ICC, li joħnoq kompletament l-investigazzjoni billi pprevjeniet id-dħul ta' xi prosekuturi. Il-President Trump qal fl-ordni eżekuttiva li l-azzjonijiet tal-ICC "jheddu li jiksru s-sovranità tal-Istati Uniti" u li l-ICC "għandha tirrispetta d-deċiżjonijiet tal-Istati Uniti u pajjiżi oħra li ma jissuġġettawx il-persunal tagħhom għall-ġurisdizzjoni tal-ICC. .”

Konsegwentement, huwa farfetch li wieħed jemmen li qatt se naraw il-prosekuzzjoni ta 'Puttinu jew xi wieħed mill-ċirku ġewwa tiegħu. Naturalment, mandat ta’ arrest jista’ jiġi esegwit jekk Putin jivvjaġġa barra r-Russja lejn pajjiż li rrikonoxxa l-ICC, iżda l-president Russu jkun iblah li jieħu dan ir-riskju.

Realistikament se naraw il-prosekuzzjoni ta’ suldati ta’ livell baxx maqbuda fuq l-art fl-Ukrajna. L-ewwel minn dawn il-proċessi ta’ kriminalità tal-gwerra bdew f’Mejju, bl-ewwel suldat Russu ikkundannat għomru l-ħabs talli spara fuq ċivili Ukren ta’ 62 sena — se naraw numru dejjem jiżdied ta’ każijiet simili fix-xhur li ġejjin mill-gvern Ukren.

Bl-istess mod, in-naħa Russa se ssegwi l-prosekuzzjonijiet tagħha stess dwar dawk li tqis delitti tal-gwerra. Moska bagħtet messaġġ ċar meta żewġ ġellieda Ingliżi li vvjaġġaw volontarjament lejn l-Ukrajna ġew ikkundannati għall-mewt.

L-investigazzjonijiet jindikaw li s-suldati Russi qatgħu l-Ukrajna b’nuqqas totali ta’ attenzjoni għall-ħajja umana. L-evidenza turi li twettqu delitti tal-gwerra faħxi kontra ċivili mhux armati, inklużi nisa u tfal.

Minoranza żgħira ta’ suldati maqbuda jistgħu jiffaċċjaw il-ġustizzja, iżda dawk li jirritornaw lejn ir-Russja ma jiffaċċjaw l-ebda konsegwenzi u minflok jiġu mfaħħra bħala eroj tal-gwerra.

Ħaġa waħda hija ċerta:

Protetti mill-fruntieri tar-Russja, il-militar vast tagħha, u l-armament nukleari, Putin u l-ġenerali tiegħu mhux se jitilfu l-ebda rqad minħabba investigazzjonijiet dwar kriminalità tal-gwerra.


Hunter Biden BLOWUP: Il-Laptop, L-Investigazzjoni, u Il-President

Live
Laptop Hunter Biden
Garanzija ta' verifika tal-fatti

DELAWARE, Istati Uniti — Storja darba miċħuda bħala aħbarijiet foloz iżda issa impossibbli li tiġi injorata. Meta n-New York Times ammettiet li l-istorja infami tal-laptop Hunter Biden kienet reali, il-futur tal-familja Biden kien fil-bilanċ.

L-isfond:

Iben Joe Biden, Hunter Biden, waqa’ tliet laptops miksura f’ħanut tat-tiswija tad-Delaware iżda qatt ma rritorna biex jiġborhom. Sid il-ħanut, John Paul Mac Isaac, sab bosta dikjarazzjonijiet finanzjarji inkwetanti, emails, u ritratti waqt li kien qed iwettaq l-irkupru tad-dejta.

Fil-qosor:

L-emails u d-dikjarazzjonijiet finanzjarji implikaw lil Joe Biden f’negozju barrani waqt li kien il-viċi president tal-Istati Uniti. Fl-istess ħin, tqajjem tħassib dwar ir-ritratti sesswalment espliċiti ta’ Hunter Biden li jinvolvu nisa żgħażagħ.

Isaac irrapporta l-iskoperta tiegħu lill-awtoritajiet, u l-FBI qabdet il-laptops. Madankollu, qabel il-qbid, Isaac kien ikkopja l-kontenut ta’ hard drive u bagħat lill-avukat personali ta’ Trump, Rudy Giuliani, li mbagħad bagħatha lin-New York Post.

L-istorja ġiet ippubblikata ġimgħat qabel l-elezzjoni tal-2020. Xorta waħda, ġiet miċħuda bil-qawwa mill-ħwienet tal-midja mainstream, it-teknoloġija kbira u l-uffiċjali tal-intelliġenza - li sostnew b'mod falz li l-istorja kienet diżinformazzjoni Russa biex tipproteġi l-prospetti elettorali ta ' Biden.

Fl-2022, analiżi forensika ssuġġeriet li l-emails kienu awtentiċi u li ma kien hemm l-ebda evidenza li l-hackers kienu mmanipulaw l-emails jew il-fajls.

Issa li Joe Biden huwa l-mexxej tad-dinja ħielsa u l-istorja tal-laptop hija awtentika, l-iktar mistoqsija kritika hija din:

Il-president tal-Istati Uniti huwa kompromess?

S'issa, wieħed mill-aktar fatti inkwetanti li indika tħassib dwar is-sigurtà nazzjonali huwa reġistrazzjoni tal-awdjo li nstabet fuq il-laptop fejn Hunter Biden jitkellem dwar ir-relazzjoni tiegħu ma 'Patrick Ho, li rrefera bħala "il-kap tal-ispjuni tal-f*****. taċ-Ċina.”

L-investigazzjoni tkompli miexja b’pass ta’ bebbuxu, u l-probabbiltà li jinġiebu akkużi kontra Hunter Biden tidher baxxa wara li toħroġ aktar informazzjoni dwar Dipartiment tal-Ġustizzja preġudikat. Rapporti multipli minn whistleblowers sostnew li hemm sforz miftiehem fi ħdan l-FBI biex jipproteġi lil Hunter Biden. Sar aktar tħassib meta fit-8 ta’ Awwissu 2022, id-dar tal-President Donald Trump fi Florida, Mar-A-Lago, saret rejd minn grupp kbir ta’ aġenti tal-FBI. It-tqabbil ta’ kif l-awtoritajiet jittrattaw lil eks president ma’ kif jittrattaw lil Hunter Biden jagħti stampa ċara tal-korruzzjoni.

B’mod simili, l-Imħallef tal-Qorti Distrettwali tal-Istati Uniti Rudolph Contreras iddeċieda li l-privatezza ta’ Hunter Biden hija aktar importanti mill-interess pubbliku fl-immaniġġjar illegali ta’ arma tan-nar minn iben il-President. L-Imħallef Contreras, imħallef federali maħtur mill-President Obama, annulla l-kawża tal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni favur il-privatezza għal Hunter Biden.

Id-Demokratiċi tal-Kamra jibqgħu impenjati li jipproteġu l-familja Biden. Nhar it-Tlieta, 20 ta 'Settembru, il-Kumitat ta' Sorveljanza tal-Kamra ċaħad sforz appoġġat mill-GOP biex ifittex dokumenti relatati ma 'negozjar tan-negozju tal-familja Biden u Hunter Biden. 23 Demokratiku vvutaw kontra r-riżoluzzjoni meta mqabbla ma’ 19-il Repubblikan li sejħu għaliha.

Fl-aħħar ta’ Awwissu, il-Kap Eżekuttiv tal-Meta Mark Zuckerberg deher fuq il-podcast ta’ Joe Rogan u ammetta li Facebook irażżan stejjer relatati mal-laptop ta’ Hunter Biden wara twissijiet mill-FBI. Fl-episodju, Zuckerberg qal li l-FBI ikkuntattjat lil Facebook qabel l-elezzjoni presidenzjali tal-2020 u wissiehom dwar kontenut polarizzanti; il-kumpanija sussegwentement illimitat kemm-il darba l-istorja dehret fl-aħbarijiet.

Segwi l-istorja live...

Avvenimenti Ewlenin:

12 ta’ Settembru 2022 | 08:00 pm EDT — Ġurnalist fuq CNN sostna li nies qrib Hunter Biden jissuspettaw li “hemm it-tieni laptop hemmhekk” li faċilment jista’ jiġi ntraċċat lura sa iben il-President.

29 ta' Awwissu 2022 | 09:00 pm EDT — L-Assistent Aġent Speċjali tal-FBI inkarigat Timothy Thibault irriżenja u ġie skortat barra mill-bini tal-FBI nhar il-Ġimgħa. Thibault ġie akkużat li ostakola l-investigazzjoni ta’ Hunter Biden u laqat l-aħbarijiet wara li s-Senatur Chuck Grassley akkuża lill-FBI b’korruzzjoni.

08 ta' Awwissu 2022 | 06:00 am EDT — Id-dar ta’ Donald Trump fi Florida ssir rejd mill-FBI, li qajjem rabja li ma ġara xejn simili lil Hunter Biden. Madwar l-istess ħin, Hunter Biden jidher fuq vaganza ma 'missieru, Joe Biden.

20 ta' Lulju 2022 | 06:45 pm EDT — Is-sonda tasal fi "stadju kritiku" hekk kif investigaturi federali jiddeċiedu jekk jiċċarġjawx lil Hunter Biden bi ksur tat-taxxa u tal-lobbying barrani.

18 ta' Lulju 2022 | 06:30 am EDT — Ir-rekords juru li Hunter Biden għadu għandu sehem ta’ 10% f’ditta Ċiniża, minkejja li l-avukati tiegħu qalu li kien biegħ is-sehem tiegħu. Ir-rekords tan-negozju Ċiniżi għadhom jelenkaw Skaneateles, LLC, imwaqqfa minn Hunter Biden, bħala sid ta '10%.

01 ta' Lulju 2022 | 10:27 pm EDT — Il-Mexxej Repubblikan tal-Kamra Kevin McCarthy jgħid li d-Demokratiċi mblukkaw madwar 100 talba għal informazzjoni dwar l-iskemi tal-familja Biden. Jekk ir-Repubblikani jieħdu l-Kamra f'Novembru, McCarthy qal, "Maġġoranza Repubblikana se tkun impenjata li tikxef il-fatti li d-Demokratiċi, il-Big Tech u l-midja wirt irażżnu."

06 ta' Ġunju 2022 | 08:57 am EDT — Skont rapport esklussiv mill-websajt tal-aħbarijiet Radar, aktar minn "30 GB ta 'dejta li qatt ma dehru qabel" mill-iPhone ta' Hunter Biden inħarġu. Id-dejta miksuba minn backup tat-telefon fuq il-laptop abbandunat allegatament qed tinbiegħ f’partijiet lil ħwienet tal-istampa differenti. It-tnixxija tinkludi ritratti li huma "ħafna aktar skandalużi minn kull ħaġa li ħarġet qabel," irrapporta s-sors.

01 ta' Ġunju 2022 | 08:46 am EDT — The Daily Mail ippubblika artiklu esklussiv li jiżvela kontenut aktar tal-mistħija misjub fuq il-laptop abbandunat. Vidjows fuq il-hard drive urew li Hunter Biden iffilmja pornografiku magħmul mid-dar tiegħu nnifsu waqt li kellu sess ma’ prostituti — imbagħad tellagħha fuq Pornhub. Akkumpanjat minn rapporti tal-istorja tal-browser li juru li Hunter żar madwar 100 websajt tal-porn. Isir saħansitra aktar genn għaliex l-istorja tat-tiftix turi ossessjoni bil-“porn tar-romol solitarju” u “il-porn tal-kokaina tal-MILF.”

24 ta' Mejju 2022 | 10:30 am EDT — L-Eżaminatur ta 'Washington jippubblika s-sejbiet ta' analiżi forensika li tikkonferma li l-kontenut tal-hard drive ta 'Hunter Biden huwa "inkontestabbilment awtentiku," u m'hemm l-ebda evidenza ta' manipulazzjoni.

18 ta' Mejju 2022 | 1:30 am EDT — L-eks assistent ta’ Trump Garrett Ziegler jaqsam aktar minn 120,000 email mill-laptop ta’ Hunter Biden. L-emails ġew ippubblikati f’database li jappartjeni għal grupp ta’ riċerka msejjaħ Marco Polo, li jispeċjalizza fl-“kxif tal-korruzzjoni u tar-rikatt.”

08 ta' Mejju 2022 | 11:47 pm EDT — L-aqwa avukat ta’ Hollywood Kevin Morris jagħti daqqa t’id lil Hunter Biden billi allegatament iħallas ‘il fuq minn $2 miljun mit-taxxi li kien imissu.

06 ta' Mejju 2022 | 4:56 pm EDT — John Paul Mac Isaac, is-sewwi tal-laptop, jippubblika silta mill-ktieb li jmiss tiegħu jgħid li Hunter Biden qallu li l-password tal-laptop kienet "analf ** k69". Isaac ifakkar fil-fajls li ra fuq il-kompjuter, fosthom selfies għarwiena u stampa ta’ iben il-president liebes xalpa ħamra u jockstrap.

12 ta' April 2022 | 3:24 pm EDT — Il-Washington Post tippubblika kummenti li għamel Isaac li jissuġġerixxu li kien hemm ħafna tentattivi biex jiġi ffabbrikat materjal li jingħad li kien fuq il-laptop li hu qatt ma ra waqt il-proċess ta’ rkupru.

17 ta’ Marzu 2022 | 10:15 am EDT — In-New York Times tippubblika storja dwar l-investigazzjoni federali tat-taxxi ta’ Hunter Biden. Midfun fl-artiklu hemm ammissjoni li l-laptop infami kien reali.

Fatti ewlenin:

 • Hunter Biden poġġa fuq il-bord tal-kumpanija tal-enerġija Ukraina, Burisma u kellu negozji oħra fiċ-Ċina.
 • Id-Dipartiment tal-Ġustizzja qed jinvestiga n-negozju barrani ta’ Hunter Biden dwar it-taxxi tiegħu.
 • Allegati emails mill-laptop jissuġġerixxu li Joe Biden kien qed jirċievi kickbacks min-negozju tan-negozju ta’ Hunter, u jsemmi flus miżmuma għal “il-Big Guy”.
 • Flimkien ma’ l-email, instab messaġġ ta’ sms minn assoċjat fin-negozju ta’ Hunter Biden li tkellem ukoll dwar “il-Big Guy” — qajjem aktar suspetti li l-laqam jappartjeni lill-President Joe Biden.
 • Ir-rekords jiżvelaw li l-Viċi President Joe Biden iltaqa’ ma’ żewġ negozjanti Ċiniżi (b’rabtiet ma’ Hunter Biden) fil-White House fl-2014. Din hija waħda minn 15-il okkażjoni li Joe Biden iltaqa’ ma’ negozjanti marbuta ma’ Hunter.
 • Il-midja mainstream u Big Tech qabel ċaħdu l-istorja tal-laptop bħala aħbarijiet foloz u diżinformazzjoni Russa.
 • Is-soppressjoni tal-istorja mill-mainstream setgħet affettwat l-elezzjoni tal-2020. Pereżempju, xi votanti jindikaw li ma kinux jivvutaw għal Joe Biden kieku kienu jafu li l-istorja kienet leġittima.

Analiżi Politika:

X'jgħid ix-xellug

Il-ħwienet tal-midja mainstream huma fil-modalità ta 'kontroll tal-ħsara, u jippruvaw inaqqsu l-fatt li l-kontenut tal-laptop kien ġenwin. Ix-xellug jiffoka fuq l-investigazzjoni federali ta 'Hunter Biden, billi qal li m'hemm l-ebda konnessjoni mal-President Biden, u rrimarka li Hunter ma jaħdimx għall-gvern tal-Istati Uniti.

Ix-xellug għamel stqarrijiet mhux ippruvati li emails mill-laptop ta’ Hunter Biden, ippubblikati mill-grupp ta’ riċerka Marco Polo, fihom sinjali ta’ “tbagħbis”.

Kontroll tal-ħsara — ABC news tintervista lill-eks mara ta’ Hunter Biden Kathleen Buhle dwar il-ktieb il-ġdid tagħha “If We Break”, li jagħti dettalji dwar iż-żwieġ tagħha ma’ Hunter. L-intervista ppruvat tpoġġi lil Hunter Biden f’dawl pożittiv, fejn tgħid li l-istampi li ħarġu mill-laptop ma kinux jirrappreżentaw ir-raġel li kienet taf. Buhle iddeskriviet ukoll relazzjoni sħuna ma’ Joe Biden, u ddeskrivieh bħala nannu li jħobb lil uliedha. L-enfasi fuq l-intervista (u l-ktieb li jmiss) mill-midja tax-xellug tidher li hija tentattiv biex tfixkel mill-iskandlu li qed tiffaċċja l-familja Biden.

Kbir wisq biex jinjora — CNN joħroġ rapport dwar l-investigazzjoni federali ta 'Hunter Biden, u qal li ninsabu f'"mument kritiku" hekk kif l-investigaturi jiddeċiedu jekk iġibux akkużi kontra iben il-President Biden. Ir-rapport isostni li l-prosekuturi naqsu l-attenzjoni tagħhom għat-taxxa u l-akkużi relatati mal-armi iżda li d-Dipartiment tal-Ġustizzja jista’ jkun riluttanti li jsegwi l-każ politikament sensittiv tant qrib l-elezzjonijiet ta’ nofs it-terminu.

X'jgħid il-lemin

Sorsi konservattivi huma kuntenti li jaraw l-istorja fl-aħħar tikseb l-attenzjoni meħtieġa. B'kuntrast qawwi max-xellug, huma jsostnu li Hunter Biden ingħata pożizzjonijiet fuq bordijiet ta 'kumpaniji barranin biss għall-konnessjoni tiegħu mal-Viċi President Biden ta' dak iż-żmien. Konsegwentement, dan jissuġġerixxi li l-President Biden huwa kompromess minn entitajiet barranin.

Fl-istess grad, analisti fuq il-lemin huma mħassba li l-Viċi President Biden ta’ dak iż-żmien ibbenefika finanzjarjament mit-trattazzjonijiet ta’ Hunter Biden, u semma r-referenza infami għal tnaqqis għall-“big guy”.

Elon Musk ċċaqlaq lil Hunter Biden bi tweet dwar ir-ritratti leaked. It-tweet kien fih meme li tgħid, “Hunter Biden kull darba li jixtri crack u hookers,” fuq stampa ta’ raġel liebes elmu bi tmien kameras GoPro.

F'ittra mibgħuta lid-Dipartiment tal-Ġustizzja, is-Senatur Repubblikan Chuck Grassley isostni li l-uffiċċju tiegħu rċieva bosta komunikazzjonijiet minn "whistleblowers kredibbli ħafna" fi ħdan l-FBI. Dawn l-impjegati attwali u preċedenti tal-gvern jallegaw li kien hemm sforz fi ħdan l-organizzazzjoni biex trażżan informazzjoni negattiva dwar Hunter Biden u jpinġuha bħala diżinformazzjoni.

Siltiet miksuba mill-ktieb tiegħu li jmiss jgħidu li s-sewwejja tal-kompjuter John Paul Mac Isaac kien mhedded minn aġent tal-FBI, li qal, “... qatt ma jiġri xejn lin-nies li ma jitkellmux dwar dawn l-affarijiet,” eżatt qabel ma joħroġ mill-ħanut tat-tiswija bil- laptop.

Ir-Rappreżentant tal-Kungress tal-GOP Jim Jordan poġġa lil Facebook f'avviż f'ittra lil Mark Zuckerberg. Il-Ġordan talab lill-kumpanija tipprovdi aktar informazzjoni dwar kif irażżnet l-istorja tal-laptop Hunter Biden wara li rċeviet twissijiet mill-FBI. L-ittra datata l-1 ta’ Settembru, 2022, talbet “informazzjoni dwar l-azzjonijiet ta’ Facebook biex jindaħal fid-diskors pubbliku ħieles u ġust relatat mal-elezzjoni.”

Politics

L-aħħar aħbarijiet mhux iċċensurati u opinjonijiet konservattivi fl-Istati Uniti, ir-Renju Unit, u l-politika globali.

tikseb l-aħħar

Negozju

Aħbarijiet tan-negozju reali u mhux iċċensurati minn madwar id-dinja.

tikseb l-aħħar

Finanzi

Aħbarijiet finanzjarji alternattivi b'fatti mhux iċċensurati u opinjonijiet imparzjali.

tikseb l-aħħar

liġi

Analiżi legali fil-fond tal-aħħar proċessi u stejjer kriminali minn madwar id-dinja.

tikseb l-aħħar